Çocuk Testleri

  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bu test okula başlayacak çocuğun sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak buna hazır olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlar.

  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş aralığında çocuklara uygulanan bu test çocukların gelişim düzeylerini (kaba ve ince motor becerleri, dil gelişimi, sosyal beceriler, öz bakım becerileri) ölçmeyi amaçlar.

  • Peabody Resim Kelime Tanıma Envanteri

2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, resimler üzerinden kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlar.

-      Resim Çizme Testleri

Bu testler aile çiz, hayvan ailesi çiz, bir insan çiz testlerinden oluşan projektif yöntemlerdir. Çocuğun kendisi ve ailesi ile kurduğu ilişkinin dinamiklerini tespit etmek amaçlanır.

  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bu test motor algılamayı ölçmeyi amaçlamaktadır.

  • Cümle Tamamlama Testi

Bu test de çocuğun ruhsal dünyasını anlamaya yarayan projektif yöntemlerden biridir.

  • Alexander Zeka Testi

7-9 yaş arası bireylere uygulanan bir zeka ölçeğidir.

  • Porteus Labirent Testi

7-14 yaş arası bireylere uygulanan zeka testlerinden biridir.