Psikolojik Danışmanlık bir süreç olmakla birlikte; süresi danışanların ihtiyaçları doğrultusunda değişkenlik gösterir. Bu süreçte kimi insanlar “ Ben kimim? Hayatımın amacı nedir? Nasıl mutlu olurum? “ sorularının cevabını ararken, kimi bireyler var olan sorunlarının çözümü üzerine odaklanır. Bazıları ise geçmiş yaşantılarının ışığında ruhsal dinamiklerini öğrenerek içsel dünyalarını keşfetmeyi arzular.

Farklı beklenti ve ihtiyaçlar kimi zaman terapi sürecini şekillendirir. Dolayısıyla danışmanlık süreci bireye özgürdür. Bu süreci danışanlarla birlikte yürütürken farklı teknikler kullanırım. Bu teknikler:

Psikodinamik Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Şema Terapi