Yetişkin Terapisi

Yetişkin Terapisi

  • Depresyon (Major Depresyon, Distimi, Doğum Sonrası Depresyon, Madde veya İlaca bağlı Depresyon)
  • Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Özgül Fobi, Ayrılma Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu)
  • OKB ve İlişkili Bozukluklar (Beden Algısı Bozukluğu, İstifleme Bozukluğu, Trikotillomani, Deri Yolma Bozukluğu)
  • Travma ve Stressörle İlişkili Sorunlar
  • Kişilerarası ilişki dinamiklerinde yaşanan problemler
  • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
  • Dürtü Denetim ve Davranım Bozuklukları (Kompulsif Alışveriş Davranışı, Öfke Kontrol Bozukluğu vs.)
  • Uyum Bozuklukları
  • Somatoform Bozukluklar (Somatizasyon, Konversiyon Bozukluğu, Hipokondriyazis, Yapay Bozukluk)
  • Uyku Bozuklukları