Yetişkin Terapisi

Yetişkin Terapisi

 • Depresyon (Major Depresyon, Distimi, Doğum Sonrası Depresyon, Madde veya İlaca bağlı Depresyon)
 • Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Özgül Fobi, Ayrılma Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu)
 • OKB ve İlişkili Bozukluklar (Beden Algısı Bozukluğu, İstifleme Bozukluğu, Trikotillomani, Deri Yolma Bozukluğu)
 • Travma ve Stressörle İlişkili Sorunlar
 • Kişilerarası ilişki dinamiklerinde yaşanan problemler
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Dürtü Denetim ve Davranım Bozuklukları (Kompulsif Alışveriş Davranışı, Öfke Kontrol Bozukluğu vs.)
 • Uyum Bozuklukları
 • Somatoform Bozukluklar (Somatizasyon, Konversiyon Bozukluğu, Hipokondriyazis, Yapay Bozukluk)
 • Uyku Bozuklukları

Ergen Terapisi

 • Ders Başarısızlığı ve Sınav Kaygısı
 • Bilgisayar Bağımlılığı
 • Öfke Kontrol Sorunları ve Saldırganlık
 • Sosyal Hayatta Yaşanan Uyum ve Davranış Bozuklukları
 • İçe Kapanıklık ve Sosyal Kaygılar
 • Özgüven Eksikliği
 • Kimlik Arayışı ve Buna bağlı Oluşan Kaygılar
 • Aile ve Akranlarla Kurulan İletişimde Yaşanan Problemler
 • Karşı Cinsle Kurulan İletişimde Yaşanan Problemler