Ergen Terapisi

  • Ders Başarısızlığı ve Sınav Kaygısı
  • Bilgisayar Bağımlılığı
  • Öfke Kontrol Sorunları ve Saldırganlık
  • Sosyal Hayatta Yaşanan Uyum ve Davranış Bozuklukları
  • İçe Kapanıklık ve Sosyal Kaygılar
  • Özgüven Eksikliği
  • Kimlik Arayışı ve Buna bağlı Oluşan Kaygılar
  • Aile ve Akranlarla Kurulan İletişimde Yaşanan Problemler
  • Karşı Cinsle Kurulan İletişimde Yaşanan Problemler